Gård KILA

UNDERSIDER 


Bruk 03 - 09

Bruk 10 - 19

Bruk 20 - 29

Bruk 30 - 39

Bruk-tomter videre

 

Omtale på siden her:

- Foto fra gården

- Folketellingen 1910 for hele gården

- Gårdsnavnet

- Foto fra gården

Den indre del av gården KILA. © RLA.

FOLKETELLINGENE

1910 - Folketellingen - inn- og utflyttede

Gårdsnavnet

b.16, s.169
61. Kilen. Udt. Kí2la. -- Kille 1567. Killen 1610. 1614.
Kiillen 1661. Kiilen 1723.

Se Tjøtta GN. 17. Ligger ved en lang, smal Vik.

Den indre del av gården KILA. I front (det gule huset) er butikket til Almar Nilssen. Ble revet for få år siden. Foto fra Almar Nilssen. © RLA.

Svært gammel redskap. Funnet av Almar Nilssen i fjæra i Kilaosen på denne gård. Foto: © RLA.

Diverse fra gården

1799

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799

1393 Lars Bertel nu Lars 1 qværn i brug 4 s.

1742-1799

Jægte-skipper Svend Hermandsen

Manntall over borgere, jekteskippere og handlere i Helgelands Fogderi 1742-1799:
29 1742 Rødøe Kiilen Jægte-skipper Svend Hermandsen 2 rdr